- Bảo Vệ Thăng Long 24

Thăng long
Hotline :
028 384 98198
  • Mr Tuấn

    Điện thoại: 0938 555 229
  • Hỗ trợ khách hàng

    Điện thoại: 028 38 498 199

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Công ty Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 được thành lập theo giấy phép do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp và được Phòng PC13, Công an Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy Chứng nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
     Từ sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ của việt nam ngay từ đầu những năm 90 lãnh đạo Tổng Cục Hậu Hần Bộ Công An đã quyết định thành lập Công ty Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 nhằm đáp ứng nhu cầu về an ninh trật tự  cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài  hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Các Sáng lập viên nguyên là những sĩ quan công an, quân đội kết hợp với chuyên gia nước ngoài đã và đang nắm giữ những vị trí chủ chốt trong ngành bảo vệ hơn mười năm.
      Những Sáng lập viên công ty là những cán bộ đã tốt nghiệp các trường sĩ quan, đại học và là thành viên của Hội võ thuật Quốc tế có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, quản lý chỉ huy các đơn vị cảnh vệ, đặc nhiệm và huấn luyện võ thuật. Từ phương châm “Cảnh giác cao – Phản ứng nhanh – An toàn hiệu quả” với việc xác định chất lượng dịch vụ và sự tín nhiệm của khách hàng là động lực phát triển.
     THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 luôn giữ gìn thương hiệu uy tín hàng đầu việt nam kế thừa và phát huy kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ lãnh đạo đi trước trong Cục Hậu Cần Bộ công an  luôn chú trọng tuyển chọn và đào tạo lực lượng cán bộ, nhân viên bảo vệ có đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, tinh thông trong nghiệp vụ.

    Cùng với việc xây dựng thương hiệu, THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 còn chú trọng xây dựng các tổ chức: Chi bộ, Công đoàn nhằm định hướng phấn đấu, bảo vệ quyền lợi và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động. Mặt khác lực lượng của THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 được trang bị những thiết bị và công cụ hỗ trợ hiện đại, tiên tiến bảo đảm cung cấp dịch vụ an ninh cho khách hàng một cách hiệu quả nhất.
                                                             THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 , NƠI BẠN GỬI TRỌN NIỀM TIN.

xem thêm
Dịch vụ bảo vệ
Hồ sơ năng lực

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Công ty Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 được thành lập theo giấy phép do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp và được Phòng PC13, Công an Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy Chứng nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
     Từ sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ của việt nam ngay từ đầu những năm 90 lãnh đạo Tổng Cục Hậu Hần Bộ Công An đã quyết định thành lập Công ty Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 nhằm đáp ứng nhu cầu về an ninh trật tự  cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài  hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Các Sáng lập viên nguyên là những sĩ quan công an, quân đội kết hợp với chuyên gia nước ngoài đã và đang nắm giữ những vị trí chủ chốt trong ngành bảo vệ hơn mười năm.
      Những Sáng lập viên công ty là những cán bộ đã tốt nghiệp các trường sĩ quan, đại học và là thành viên của Hội võ thuật Quốc tế có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, quản lý chỉ huy các đơn vị cảnh vệ, đặc nhiệm và huấn luyện võ thuật. Từ phương châm “Cảnh giác cao – Phản ứng nhanh – An toàn hiệu quả” với việc xác định chất lượng dịch vụ và sự tín nhiệm của khách hàng là động lực phát triển.
     THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 luôn giữ gìn thương hiệu uy tín hàng đầu việt nam kế thừa và phát huy kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ lãnh đạo đi trước trong Cục Hậu Cần Bộ công an  luôn chú trọng tuyển chọn và đào tạo lực lượng cán bộ, nhân viên bảo vệ có đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, tinh thông trong nghiệp vụ.

    Cùng với việc xây dựng thương hiệu, THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 còn chú trọng xây dựng các tổ chức: Chi bộ, Công đoàn nhằm định hướng phấn đấu, bảo vệ quyền lợi và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động. Mặt khác lực lượng của THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 được trang bị những thiết bị và công cụ hỗ trợ hiện đại, tiên tiến bảo đảm cung cấp dịch vụ an ninh cho khách hàng một cách hiệu quả nhất.
                                                             THĂNG LONG VIỆT NAM SEPRE 24 , NƠI BẠN GỬI TRỌN NIỀM TIN.

Dịch vụ miễn phí